Lifelong Learning Programme

Procurando Información

As fases do grooming, nas que se pode ir observando se o rapaz está a sufrir un caso de grooming son as seguintes:

Cada día créanse máis de 500 páxinas web de pedófilos. É imprescindible diferenciar entre o ilegal (dificultade de crear xurisprudencia en países con distinta regulamentación) e o inmoral, onde a través de códigos e espazos situados en webs de difícil control (deepweb) se aloxan espazos para o tráfico e o intercambio de pornografía infantil.

Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.