Erasmus+ Programme

Factores de risco e consecuencias

A presenza do ciberacoso varía en función dos países, pero algúns estudos concluíron que para os rapaces e as rapazas, nenos e adolescentes, oscila entre un 10 % e un 35 % cunha media do 23 %.

Algúns datos revelan que a cibervitimización é maior entre as rapazas que entre os rapaces.

Hai algúns factores de risco e consecuencias asociadas coa participación nas diferentes formas de ciberacoso.

A continuación detállanse os riscos individuais e as consecuencias para os nenos e os rapaces que son vítimas:

Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.