Erasmus+ Programme

Definicións e tipos

O ciberacoso é a forma de acoso que ten lugar a través de aparellos electrónicos. A norma para o acoso tradicional abrangue intención, repetición e desequilibrio de poder; a norma que define o ciberacoso engade o contexto como o anonimato e a publicidade.

Aparellos electrónicos

Os aparellos electrónicos e as tecnoloxías tales como os teléfonos móbiles, os computadores e as táboas con acceso a internet poden utilizarse para acosar a outros a través da rede.

O ciberacoso pódese dar a través do correo electrónico, as salas de chat, as páxinas web, as redes sociais, as imaxes, as fotos, os vídeos, as mensaxes de texto, as chamadas telefónicas e as mensaxes instantáneas.

As formas de ciberacoso máis comúns son a recepción de mensaxes ameazantes por teléfono móbil e a recepción de mensaxes insultantes por teléfono e por correo electrónico.

Anonimato e publicidade

Nos casos de ciberacoso, normalmente a vítima non coñece a identidade do acosador. O ciberacoso implica xeralmente un amplo público.

Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.