Erasmus+ Programme

Que podes facer?

O consello principal para evitar este tipo de actuacións fraudulentas é non premer en ligazóns sospeitosas nin facilitar datos persoais nin bancarios de xeito gratuíto. Para iso cómpre utilizar unha lóxica e cumprir as seguintes recomendacións:

Co fin de termos un nivel mínimo de seguridade, para evitarmos este tipo de situacións fraudulentas, é moi importante mantermos unhas normas básicas de seguridade tanto no computador como no teléfono móbil ou en calquera outro tipo de dispositivo que teña conexión a internet:

As medidas deste tipo farán que naveguemos de xeito máis seguro e que loitemos contra este tipo de accións fraudulentas.

Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.