Erasmus+ Programme

Sinais de alerta

Os nenos e a xente nova involucrada en ciberacoso normalmente non lle din nada a un adulto. Afirman que non llo contarían aos seus pais porque puidera ser que non o entendesen e porque probablemente lle restrinxirían o uso de internet e das redes sociais.

Xa que logo, os pais deben prestar atención e ser conscientes dalgúns sinais de alerta que se presentan ao sufrir ciberacoso, así como dos posibles riscos de internet e as redes sociais.

Algúns dos indicadores máis comúns son:

Posibles riscos

Algúns dos posibles riscos de internet e as redes sociais aos que o teu fillo está exposto e que poden derivar en ciberacoso son:

De acordo con algúns estudos, se os pais son conscientes dos sinais de alerta e dos posibles riscos de sufrir ciberacoso, poderían falar máis cos seus fillos sobre estes temas e vixiar mellor as actividades en liña dos seus fillos.

Ademais, o risco de verse involucrado en ciberacoso decrece cando os pais falan adoito cos seus fillos sobre o uso de internet e as redes sociais, e supervisan as súas actividades na rede.

Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.